Tips & Tricks
Inschrijven nieuwsbrief
Volg ons overal
 

Subsidies

b-portugal-2013-road-trip-gallery

04 sep Subsidies

Waarom zijn er subsidies?

De overheid stimuleer het gebruik van zonne-energie via subsidies. De Nederlandse overheid heeft in verschillende internationale verdragen afgesproken minder CO2 uit te stoten en meer duurzame energie op te wekken. Nederland is erg afhankelijk is van landen die grondstoffen hebben zoals steenkool en olie. En duurzame energie, dus ook zonnepanelen, is vrij van CO2-uitstoot. Daarom stimuleert de overheid initiatieven die bijdragen aan de gemaakte internationale afspraken.

Onze fiscale experts adviseren u op maat, zodat uw investering fiscaal optimaal rendeert.

Welke subsidies zijn er?

De verschillende regelingen kunnen grofweg verdeeld worden in landelijk en lokale regelingen. De landelijke regeling voor zonne-energie (SDE 2011) geldt alleen voor systemen groter dan 15 kWh en gaat eind zomer 2011 van start. De landelijke subsidie bestond in 2010 uit een vast bedrag per opgewekt kWh. De lokale (provinciale en gemeentelijke subsidies) verschillen per regio. Deze subsidies bestaan vaak uit een eenmalig bedrag om uw eenmalige investering te verlagen. Afhankelijk van uw woonplaats, komt u al dan niet in aanmerking voor deze subsidie(s).

Van welke subsidieregeling kan ik gebruik maken?

Dit hangt af van uw woonplaats of vestigingsplaats. Ook heeft het te maken met de omvang van uw dak en de aan te schaffen investering. Op uw gemeentelijke website is hier meer over te vinden.

Welke fiscale voordelen zijn er?

Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden, met name voor bedrijven (ingeschreven bij Kamer van Koophandel) en afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw bedrijfsvorm, uw winst- en verliesrekening en andere investeringen. Onze fiscale experts adviseren u op maat, zodat uw investering fiscaal optimaal rendeert.