Tips & Tricks
Inschrijven nieuwsbrief
Volg ons overal
 

Waarom zonne-energie?

Zonnepanelen op plat dak

07 sep Waarom zonne-energie?

De wereldpopulatie verbruikt steeds meer energie. De wereldwijde primaire energieconsumptie wordt geschat op ruim 14 000 miljard watt, waarbij een sterke stijging opvalt. In veertig jaar tijd is het energieverbruik verdubbeld; het laatste decennium steeg de energieconsumptie met 23 %. De toenemende bevolkingsaangroei en de snel stijgende energiebehoeften van groeilanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika dragen bij aan die toegenomen energievraag, die de komende decennia verder zal toenemen.

Nederland krijgt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht, iets minder dan de helft van de maximale opbrengst in de Sahara-woestijn in Afrika.

Fossiele brandstoffen en global warming

Onze energie komt vooral uit fossiele brandstoffen: 87 % is afkomstig van olie, steenkool en gas. De rest komt van kernsplijting en waterkrachtcentrales. Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat ze op raken. Olie zou over 40 jaar op zijn, aardgas over 65 jaar en over 165 jaar is er geen steenkool meer. De mens zal in de nabije toekomst anders in zijn energiebehoeften moeten voorzien. Maar het vereist tijd om 87 % van onze energiebronnen te vervangen door andere, en om die omschakeling zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen moeten we vandaag starten. Bovendien hebben fossiele brandstoffen twee grote nadelen voor het milieu: bij de energieproductie komen toxische stoffen vrij (zwavel- en stikstofoxide) en bij de energieproductie wordt koolstofdioxide geproduceerd en dat is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.

Kernenergie – bepaald geen duurzame oplossing

Een alternatief is kernsplitsing. Daarbij komen geen grote hoeveelheden koolstofdioxide vrij. Maar ook de energievoorraad van geschikte splijtstoffen is eindig. Kernenergie is daarom geen volwaardige, toekomstige energiebron. Bovendien is kernenergie allesbehalve duurzaam. Dat heeft te maken met het zeer schadelijke kernafval, dat voor toekomstige generaties radioactief gevaar betekent. Bovendien zijn kerncentrales niet helemaal veilig.

Welk financiële voordelen biedt zonne-energie mijn huishouden?

Zonnepanelen zijn een zeer goede investering als directe manier om op uw energierekening te besparen. Het is aantrekkelijk om te investeren in uw eigen zonnecentrale. U kunt uw stroomprijs voor de komende 20 jaar vastzetten op een lagere kWh-prijs dan u nu aan het energiebedrijf betaalt.

Energiebesparing

Met een zonne-energiesysteem is het mogelijk om je totale elektriciteitsbehoefte zelf op te wekken. Zonnepanelen zijn een belangrijke stap naar de/het energieneutrale woningen/pand van de toekomst. En de energiemaatschappij betaalt u voor het opgewekte overschot dat uw systeem ‘teruglevert’.

Is zonne-energie in Nederland wel zinvol?

Ja! Nederland krijgt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht, iets minder dan de helft van de maximale opbrengst in de Sahara-woestijn in Afrika. Een gezin gebruikt ongeveer 4500 kWh/m2 per jaar. Zonne-energie is dus zeker zinvol. Het probleem is dan ook niet zozeer het jaarlijkse aanbod, maar de grote verschillen tussen zomer en winter. Vanwege dat verschil is het belangrijk dat de energie kan worden terug geleverd en dat er een tweede energiebron beschikbaar is die de verschillen kan opvangen.

Wat is potentie van zonne-energie?

De potentie is groot, kijk maar:

  • Per aardbewoner is gemiddeld continu ongeveer 20.000.000 watt (20 megawatt) aan zonnestraling beschikbaar.
  • Het huidige gemiddelde energiegebruik is 2.500 watt (2,5 kilowatt) per persoon, alle vormen van gebruik bij elkaar geteld. Per Nederlander is het gebruik 6 kilowatt. Er is wereldwijd dus 8000 maal meer zonne-energie beschikbaar dan we nodig hebben.